20 August 2023

“Gazing Eastwards “

Time

7:30 PM

Venue

Guangzhou Grand Theatre

Guangzhou
China

Calendar