18 June 2021

"The Song of Ice & Fire" Solo Recital

Time

8:00 PM

Venue

Chongqing Guotai Arts Center

Chongqing
China

Calendar